Bygning

"Hvis væggene kunne tale..."

Som det fremgår har bygningen været udsat for lidt af hvert...

Hvis disse robuste vægge kunne tale, ville de givet sige, at det har været lidt af en opgave at være mursten i 100 år!
 

De ville kunne fortælle, at de blev bygget med venteværelse for interessenterne, når de havde betalt deres “termin”. De ville kunne fortælle om en meget moderne bygning med baderum for medarbejderne, med lejlighed øverst for kasserer og bogholder. Nederst residerede portneren og “varmemesteren”, som sørgede for at hælde kul på fyret i kælderen.
 
De ville også kunne fortælle om duften af de mange cigarer, som er røget i repræsentantskabssalen og i direktionslokalerne - cigarkassen stod altid fremme.
 
De ville også kunne fortælle om stolte medarbejdere, for hvem hverdagen i rigtig mange år var præget af stor regelmæssighed. Dagligdagen var præget af rutine, og terminernes faste rytme:
- termins- betaling og opkrævning
- rentebetaling
- udtrækning
- kuponklipning og tælling
 
De kunne også fortælle om en meget stærk adskillelse mellem de enkelte afdelinger:
- bogholderiet
- kassen
- ekspeditionen
- debitorgruppen
- kreditorgruppen med obligationsindskrivningen
- kuponafdelingen
- giroafdelingen
 
De ville fortælle om roen i hverdagen - så meget, at nogen ikke skulle forstyrres den første time efter frokost. Om frøkenen, der i sin brune kittel formåede at stå oprejst og sove ved amtsprotokollerne.
 
De kunne berette om store finansielle kriser gennem hundredeåret. I slutningen af 1980’erne og starten af 90’erne var beholdningen af overtagne ejendomme 360 stk.
 
De ville også kunne berette om de stærke personligheder, der har haft deres dagligdag i huset. De findes jo nok ikke længere ...
 
De ville kunne fortælle om kærlighedsdramaer, og at gifte kvinder helt op i 50’erne ikke kunne fortsætte med at arbejde, når de blev gift.
 
De ville kunne fortælle om sindrige maskiner - snurrebasser, prægemaskiner, hulkortmaskiner og pc’ere. Om tummelen da det første IBM system 3 kom i huset, og med det en hardcore sælger, der skulle få monstrum’et til at fungere.
 
De må være trætte, de mursten, af alle de gange, de er blevet banket ned og sat op igen - ombygning på ombygning i rigtig mange år.
 
Igen i 100 året må de stå for.
 
Nu banker de igen, og hiver mure ned der har stået smukt og sollidt på direktionsgangen. Fremskridt siger de, nu skal erhvervsafdelingen have mere plads og storrumslokaler på hele 1. salen.
 
De holder nu nok til det, og de fremsynede mennesker der stod bag kreditforeningen, er givet stolte over den udvikling, som har fulgt bygningen og Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet i Jylland.
 
Aalborg Stiftstidende - 22.10.1969
<
Aalborg Stiftstidende
Onsdag den 22. oktober 1969

Uddrag af tekst til billede:

 
Jydsk Husmandskreditforening har som den første nordjyske virksomhed taget IBM’s nye System 3 databehandlingsanlæg i anvendelse. Anlægget, der skal være klar til august 1970, skal bla. anvendes til administration af foreningens ca. 160.000 lån. Det nye anlæg udmærker sig bla. ved, at det fylder mindre end de tidligere systemer. Dataanlægget anskaffes på lejebasis, og den årlige leje andrager 130.000 kr. oplyser direktør Bent Rasmussen til højre - sammen med afdelingschef Arne Gundersen, IBM til venstre.
... hvis du vil gå til: Indledning Toppen af siden

Hvis disse robuste vægge kunne tale, ville
de fortælle om de store forandringer kreditforeningen har gennemgået forretningsmæssigt.

Personificeret ved tiltrædelsen af direktør N. C. Petersen i 1993.
Han står i spidsen for forandringen fra kreditforening til finansielt supermarked. Forandringer som faldt sammen med ændringen af John F. Kennedys Plads, som var en del af temaet i en stor organisationsændring i 1994 - jfr. nedenstående fra brochure desangående.
 
Organisationsændring 1994 John F. Kennedys Plads under forandring 1994
 
Hvis disse robuste vægge kunne tale, kunne de fortælle om forandringen fra en kreditforening til et moderne finansielt supermarked med Bank, Realkredit og Forsikring på facaden.

Selv den gamle personaleindgang er ændret, og lukket med pengeautomat på den travle John F. Kennedys Plads. >

Pengeautomat
 
Indgangspartiet i 1907
Indgangspartiet i 1907
(Stregtegning)
Indgangspartiet i 2005
Indgangspartiet i 2005
(Fotografi Erik Iversen )
 
... hvis du vil gå til: Indledning Toppen af siden
NCco v/N. C. Petersen Søndertoft 1, 1. th.
DK-9000 Aalborg
+45 98 18 80 72
+45 40 18 80 72
ncp@ncco.dk