Bygning

Huset i billeder

Klik på et billede for stor størrelse
- og brug computerens tilbageknap øverst til venstre for at komme tilbage hertil.

Vinterbillede fra 1931

Gad vide om det er kreditforeningens muntre personale, der er i sneboldkamp i frokostpausen!

Kreditforeningen 1930

Kreditforeningen 1932

Kreditforeningen

Med rytterstatuen i forgrunden.

Kreditforeningen 1944

Forsikringsselskabet Fremtidens personale benyttede kreditforeningens lokaler, idet deres lokaler på Vesterbro var overtaget af værnemagten.

Bemærk afdækningen af kældervinduerne til højre.

Kreditforeningen 1953

Kreditforeningen 1976

Jyllands Kreditforening - i Mads Stages streg.

Forhallen

Dette relief er ofret i udviklingens tegn, da det blev nødvendigt at åbne lokalerne mere for kunderne.

Husets relieffer er udført af billedhugger Elias Ølsgaard.

Her en levende og stemningsfuld fremstilling et lyst og lykkeligt billede på husmandens glade og frie tilværelsen.

Den unge mand og kone vender hjem fra marken med køerne. Han har leen over skulderen og hun strikketøjet i hånden. I huset står potteplanterne hyggeligt i det åbne vindue og udenfor sidder bedstefar med det lille barnebarn mellem sine knæ og venter på forældrene. Drengen rækker længselsfuldt armene efter dem, moderen smiler og faderen vinker glad. Den gamle mands blik hviler tænktsomt på det unge par, og han mindes sin egen tunge fortid.

Alt underforstået de nye tider skabt via kreditforeningen kom blot indenfor!

Husets relieffer er udført af billedhugger Elias Ølsgaard

Ekspeditionskontoret - stuen til venstre

Relief vises og beskrives senere

Ekspeditionskontoret - stuen til venstre

Relief vises og beskrives senere

Kasserer og Bogholderikontor - stuen til højre

Relief vises og beskrives senere

Kasserer og Bogholderikontor - stuen til højre

Relief vises og beskrives senere

Sidefløjskontor

Bemærk "Haneværelset" bagerst i billedet. Lofterne er desværre forsvundet i forbindelse med ombygningen af etagen ovenpå i 50'erne.

Reoler med hovedbøger

ALT arbejde blev lavet i hånden!

Vægrelieffer i stuen

Billedhuggeren Elias Ølsgaard: Husmandens liv i fortid og nutid. - Tiden før og efter kreditforeningerne.

FØR: Mand og kone er i kartoffelmarken, mod dem kommer en mand på en fjælevogn og stude seletøjet ser dårligt ud og tyder på fattige kår. Naturen rundt omkring er rig og frodig nok, men menneskene evner ikke at udnytte den den vokser vildt og ukontrolleret.

NU: Husmanden pløjer med to gode heste, og han står rank, stærk og overlegen. Og så her en vogn med hesteforspand, som tyder på velstand. Et billede med meget mere venlighed og lys.

Repræsentantskabssalen - 1. sal

Lokale hvor erhvervscentret i dag residerer.

Bemærk buste over døren af indenrigsminister Erik Skeel,  der tilskrives stor betydning for Kreditforeningens tilblivelse.

Vægdekorationer i Repræsentantskabssalen: Buster af foreningens stiftere

Kreditforeningens første adm. direktør, overretssagfører Edvard E. Elmquist, Aalborg, (1880-1900) og bestyrelsesmedlem, landstingsmand Thomas Nielsen, Herning (1880-1895.

Vægdekorationer i Repræsentantskabssalen: Buster af foreningens stiftere

Kreditforeningens første bestyrelsesformand, proprietær Rasmus T. Bruun, Boelsgaard, (1880-1902) og repræsentantskabsformand, kammerherre Sophus Skeel, Birkelse, (1880-1897).

Boks - kælderen

Dagligt blev der udstedt obligationer lig de lån, der blev udbetalt.

Opgaven med håndtering af de fysiske obligationer - udstedelse, kuponklipning (rente-kuponer), kontrol og afstemning - var meget tidskrævende.

Obligation

Obligation med kuponark (rente-kuponer).

Arkivet - i kælderen

Boks med pantebreve - i kælderen

Repræsentantskabssalen i 1970'erne - 2. sal

Mødelokalet "Templet" i 1980'erne - 1. sal

Kontorlokale 1984

Informationen i 70'erne og 80'erne

Kontorlokalerne i 90'erne

Arkivet i 90'erne

I dag scannes og gemmes alle dokumenter elektronisk

Mødelokale "Templet" - på direktionsgangen - 1. sal

Privatcenter Aalborg 2005 - i stuen

I 2004 gennemførtes en stor og gennemgribende ombygning i huset, hvor formålet var at åbne kontorene endnu mere mod kunderne og ajourføre de tekniske installationer.

Erhvervscenter Aalborg 2005 - 1. sal

Temaet var kundevendthed med respekt for huset og gerne at genetablere det der evt. var ødelagt i tidligere ombygninger. Det er bla. lykkes at genetablere lofterne i stueetagen.

Landbrugscenter Aalborg 2005 - i stuen

Landbrugscenter Aalborg 2005 - i "kælderen"

"Pusterummet"

Arkiverne er byttet ud med et dejligt fritidsrum - "Pusterummet"

Tagterrassen

Kom til i 70'erne

Gårdmiljø

Gårdmiljøet bag bygningen er også saneret.

Springvand

På John F. Kennedys Plads foran Nykredit efter saneringen i 1994-1995.

Nykredit

- et finanshus

 

Hvis du vil se flere billeder - fra 2007 af mødelokaler og direktionskontor - så klik her

NCco v/N. C. Petersen Søndertoft 1, 1. th.
DK-9000 Aalborg
+45 98 18 80 72
+45 40 18 80 72
ncp@ncco.dk