Vin


Vincentius (eller Vincent)
Spansk helgen
Vindyrkernes skytshelgen

Vincentius, martyr i Spanien under kristenforfølgelserne år 304.
Han bar sine lidelser, uden at det tilsyneladende påvirkede ham.
I middelalderen blev han skytshelgen for vindyrkerne.


I Sankt Laurentius' legende kan man læse, at Vincentius kom til Rom efter at have mødt Sankt Laurentius i Spanien. Her blev han diakon i Roms kristne menighed, men led martyrdøden under Diocletians kristenforfølgelser, sandsynligvis i år 304.

Ved hans død forvandledes hans fængsel til en smuk blomsterhave.

Den eneste grund til, at vi ved noget om Vincentius er fordi Augustin har skrevet noget af hans legende. Her kan man læse, at Vincentius martyrium var identisk med Sankt Laurentius martyrium, idet han blev stegt på en rist.

Sankt Vincentius har været kendt i hele Danmark i senmiddelalderen, men han er kun gengivet i ganske få kalkmalerier. Man finder ham blandt andet i Skive gamle kirke, hvor han sidder med en palmegren i hånden som attribut.

Hans helgendag: 22. januar

Anonymt portræt
fra 1500-tallet,
forestillende Sankt Vincent.

Klik på billedet for stor størrelse.

Hvis du vil vide mere... >


Artikel i Holstebro Lokalen 28. januar 2009:  


NCco v/N. C. Petersen

Søndertoft 1, 1.th.
DK-9000 Aalborg

+45 98 18 80 72
+45 40 18 80 72
ncp@ncco.dk